Phòng marketing thuê ngoài là gì ? Ưu nhược điểm

Phòng marketing thuê ngoài là gì ? Ưu nhược điểm

Phòng Marketing thuê ngoài là giải pháp mà doanh nghiệp sẽ thuê một đơn vị bên ngoài thực hiện các hoạt động Marketing thay thế cho phòng marketing của doanh nghiệp. Hoạt động Marketing này diễn ra liên tục như một phòng marketing nội bộ của doanh nghiệp. Phòng...
Nên thuê dịch vụ Marketing Online hay tự triển khai?

Nên thuê dịch vụ Marketing Online hay tự triển khai?

Bản thân Digital Marketing đã là một bước ngoặt vĩ mô của sự phát triển xã hội. Tuy nhiên sự ra đời của giải pháp Digital Marketing Outsource – dịch vụ Marketing Online được coi là dấu ấn mạnh mẽ mới của thị trường làm Marketing. Thực tế đã chứng minh Outsourcing...
outsource-marketing-smt-marketing